0914.930.339

 BÁO CÁO LÂM SÀNG MÁY NHIỆT CƠ VI ĐIỂM TIXEL

1 A novel thermo-mechanical system enhanced transdermal delivery of hydrophilic active agents by fractional ablation chứng minh lâm sàng

1 Fractional Vaporization of tissue chứng minh lâm sàng tixel

1 IJCL_A_1052513 – Fractional treatment of aging skin with Tixel chứng minh lâm sàng tixel

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *