PRP HD KIT (RED)

Liên hệ

PRP KIT – Bộ Kit được sản xuất bởi T – LAB – Công ty chuyên sản xuất PRP ứng dụng vào điều trị

Tiêu chuẩn Châu Âu.

Trong mỗi bộ PRP HD Kit có:

  • 2 Ống Đựng PRP
  • 01 Ống Đưng Dunh Dịch Chiết Tách
  • 2 ống tiêm: 1 ống 5ml và 1 ống 1 ml
  • 3 kim tiêm
  • 01 ống rút máu
  • 01 kim lấy máu