Medicaine 2% – Thuốc gây tê tại chỗ hiệu quả của Hàn Quốc

Liên hệ

  • Xuất xứ: Kwang Myung Pharma Co., Ltd
  • Nước sản xuất: Hàn Quốc
  • Đóng gói: Hộp 10 vỉ nhựa x 10 ống 1,8ml.
  • Bán lẻ theo vĩ: 10 ống/vĩ