THÀNH PHẦN PURE WHITENOL SERUM

2.400.000

GIẢI PHÁP TRỊ NÁM TRIỆT ĐỂ
SAU LASER & LÀM TRẮNG AN TOÀN

“ Hiệu quả của PWS đã được chứng minh qua nhiều năm làm thử nghiệm lâm sàng và đã được xác nhận bởi các bệnh viện da liễu trên toàn thế giới.”